Co oferujemy

Analizy stanu zdrowia pracowników

Ocena ryzyka psychicznego

Ocena wpływu pracy na pracownika

Ocena wskaźnika zdolności do pracy

Ocena ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych – testy biomedyczne

Ocena potencjału zdrowotnego pracowników

Audyty zdrowotne

Coaching

Wsparcie psychologiczne

Szkolenia i warsztaty

Doradztwo z zakresu promocji zdrowia