Korzyści dla pracodawcy

Rozpoznanie potrzeb firmy w zakresie zarządzania zdrowiem

Wyznaczenie kierunku dalszych działań z zakresu promocji zdrowia

Wsparcie w usystematyzowaniu prowadzonych działań prozdrowotnych

Identyfikacja newralgicznych obszarów w organizacji

Optymalizacja kosztów

Zwiększenie efektywności

Korzyści dla pracownika

Bieżący monitoring stanu zdrowia

Budowanie postaw prozdrowotnych

Lepsze funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym

Wzrost odpowiedzialności za zdrowie

Świadomość zdrowego stylu życia