Możliwości i zakres współpracy

Jako uzupełnienie aktywności i konsultacji specjalistycznych z zakresu Dni Zdrowia,

Materiały informacyjne, dydaktyczne jako materiały niezależne,

Gadżety

Dostosowanie materiałów już istniejących do potrzeb Klienta (znak firmowy, layout)

Tworzenie nowych materiałów na potrzeby i zgodnie z oczekiwaniami Klienta