Korzyści dla pracodawcy

Spójność wizerunku

Oszczędność czasu i kosztów związanych z opracowaniem materiałów

Ułatwienie dostępu do profesjonalnej wiedzy

Selekcja ważnych informacji

Odciążenie działów zajmujących się zdrowiem pracowników oraz marketingu

Korzyści dla pracownika

Ułatwienie dostępu do najnowszej wiedzy i badań

Edukacja w zakresie zdrowia

Utrwalanie postaw prozdrowotnych i wspieranie zdrowego stylu życia

Sklep z materiałami