Co oferujemy

Szeroki wachlarz gotowych materiałów o zróżnicowanej tematyce

Opracowanie planu komunikacji prozdrowotnej z pracownikami

Opracowanie merytoryczne materiałów prozdrowotnych

Tworzenie artykułów i newsletterów z zakresu zarządzania zdrowiem

Monitoring informacyjny promocji zdrowia

Opracowanie graficzne materiałów i dostosowanie do standardów Klienta