Korzyści dla pracodawcy

Integracja zespołu

Podniesienie motywacji pracowników

Edukacja zdrowotna pracowników

Uatrakcyjnienie wydarzeń firmowych

Wzmocnienie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy

Korzyści dla pracownika

Redukcja stresu

Odpoczynek

Wzrost zaangażowania

Zacieśnienie więzi ze współpracownikami i przełożonymi

Podniesienie świadomości dot. zdrowego stylu życia